Team Coaching

Teamontwikkeling zorgt voor:

  • Communicatie en interactie onderling versterken.
  • Het team verantwoordelijk maken voor de kwaliteit van de interactie en het gezamenlijke doel.
  • Bewustwording creëren op gedrag en patronen.
  • Vergroten van eigenaarschap bij de teamleden.
  • Samen en individueel leren ten dienste van het groepsresultaat.

Samenwerking binnen teams vind ik eindeloos interessant en fascinerend.

Een team kan behoefte hebben aan verdere ontwikkeling. Bijvoorbeeld als medewerkers vastlopen in de samenwerking met elkaar of met de organisatie, of wanneer het team belemmerd raakt in het behalen van resultaten. Ook kan er vanuit het team of management behoefte zijn om te onderzoeken waar de medewerkers samen voor staan en waar doelstellingen beter gehaald kunnen worden.

Soms lijkt het aan de oppervlakte allemaal best goed te gaan. Eventuele problemen (symptomen) lijken vaak inhoudelijk van aard. In de onderstroom blijkt er echter meer aan de hand. Energie lekt weg, het potentieel van de medewerkers komt niet (voldoende) tot uiting en teamprocessen stagneren.

Voor transformatie en nieuwe teamenergie kan het nodig zijn (onbewuste) opvattingen en overtuigingen binnen het team te onderzoeken en zichtbaar en bespreekbaar te maken. Door te reflecteren op het gedrag van de teamleden en het effect hiervan op de samenwerking, ontstaat langzaamaan bewustwording en nieuw gedrag waardoor meer energie vrij komt voor het gezamenlijke resultaat.

Als teamcoach begeleid ik dit proces, spiegel en geef inzicht. Medewerkers worden zich meer bewust van hun eigen rol, de (gedrags)patronen binnen het team, leren meer eigenaarschap te nemen, elkaar aan te spreken met als resultaat een betere samenwerking en verdere ontwikkeling van individu en het gehele team.

personal coaching team coaching executive coaching